ای کاش هیچوقت نمی دیدمت

ای کاش همه از ته دل برا هم دعا می کردیم

ای کاش اوونی که چشم به راهشم بیاد

ای کاش هیچ ای کاشی گفته نمی شدیا لااقل از ته دل گفته نشه

ای کاش لا اقل اوونی که خیلی دوسش دارم رو ببینمش