گزارش تصویری/ کودکان فراموش شده شهر

آنها آنجا می آیند تا
ساعاتی که فارغ از کار در خیابان و کارگاه ها هستند سواد هم بیاموزند تا بدانند
بالاخره علم بهتر است یا ثروت! 


640743_orig.jpg


 


640742_orig.jpg


 


640746_orig.jpg


 


640745_orig.jpg


 


640750_orig.jpg


 


640749_orig.jpg


 


640748_orig.jpg


 


640747_orig.jpg


 


640751_orig.jpg


 


640753_orig.jpg


 


640755_orig.jpg