بسم الله الرحمن الرحیم

امسال تصمیم گرفتم تمام ناهمواری های راه رو تحمل کنم با رودخانه حرکت کنم زلال باشم و از او بیاموزم تحمل سختی راه

به محض ملحق شدن به دریا طغیان میکنم

................................... طغیان می کنم

وووووووووووووووووووووووووووو طغیان می کنم

 

امام حسین (ع) : از دریا بیاموزید قدرتمندی را که با اوج وسعتی که آسمان دارد او را در خود فرو می کشد.