دردهای حقیقی به ظاهر آرامند و در بستر عمیقی که برای خود

درست کرده اند به ظاهر به خواب رفته اند اما همچنان روح را می خورند! 

 

گفت که با بال و پری ، من پر و بالت ندهم

در هوس بال و پرش ، بی پر و پر کنده شدم

 

همیشه ناچار به توجیه رفتارت هستی زیرا خودت را خیلی مهم

و عاری از خطا می دانی –دون خوان ماتیوس

 

گاهی نقش الکترون را بازی می کنیم،تنها در جائی پیدا نمی شویم

 که انتظارمان را دارند

 

من نمی خواهم برتر باشم ،

بلکه می خواهم  شایسته برتر بودن باشم-کنفوسیوس

 

خداوند وقتی بخواهد کسی را فاسد کند

او را به همه آرزوهایش می رساند-اسکار وایلد

 

یک روز ۴۳ بار غروب خورشید را تماشا کردم...-شازده کوچولو سنت اگزوپری(درست مثل من...اونقدر سخت تماشای مدام غروب...به نظر من تماشای غروب یعنی خداحافظی یا اینکه عادت کنی به خداحافظی کردن ... خییییییییلی سخته خیلییییی )

 

در سرزمین ما همیشه باید یک قدم از خودت سریعتر بدوی

تا بتوانی به جائی برسیملکه سرخ-آلیس در سرزمین عجایب

 

آرزومند یک زندگی راحت و ساده برای شما نیستم بلکه امیدوارم که

هر مشکلی که سر راهتان قرار می گیرد پشت سر بگذارید –ایندرا گاندی

 

مردان موفق شرایط را جستجو می کنند و اگر نیابند ایجادش می کنند!

 

می خوای بری برو ! دست دست نکن !-گل-شازده کوچولو-سنت اگزوپری(اینو دیگه

دارم به خودم می گم ...مطمئن باش خطاب به کسی نیست)

 

مرا رازی اندر دل ، به خون دیده پرورده

ولیکن با که گویم راز، چون محرم نمی بینم. می تونستی هم راز خوبی باشی اما .....

 

ما در دنیای نمادهایمان اسیر شده ایم

 

خدایا چگونه زیستن را  به من بیاموز ،

من خود چگونه مردن را خواهم آموخت- دکتر علی شریعتی

 

باید خیلی مواظب چراغها بود،حتی با وزش یک باد کوچک هم ممکن است

 خاموش شوند.-شازده کوچولو-سنت اگزوپری

 

 

چیزی که کویر را زیبا می کنه اینه که یه جائی یک چاه پنهان کرده !-شازده کوچولو-سنت اگزوپری

 

خشم با دیوانگی شروع می شود و با پشیمانی پایان می یابد!-فیثاغورث

 

مادری کردن برایم لذت بخش ترین حرفه دنیاست.-ایندرا گاندی

 

اگر از انسان امید و خواب را بگیرند،بدبخت ترین موجود روی زمین می شود.-کانت

 

بردباری پایبندی بی چون و چراست به آنچه امید به آمدنش داریم.-دون خوان ماتیوس

 

برای یک زندگی آرام و بدون مخمصه یا مرد باید کر باشد یا زن باید لال-سروانتس

 

اگر هر یک از ما کارهایی که قابلیت انجام دادنشان راداریم

 انجام می دادیم شگفت زده می شدیم-توماس آلوا ادیسون

هر گونه ترسی یک نوع وقت تلف کردن است-ایندرا گاندی

 

آنچه شما در مورد خودتان فکر می کنید

 بسیار بیشتر از نظر دیگران در مورد شما اهمیت دارد-سنه کا

 

دروغ مانند برف است ! هر آنچه آن را بغلتانید بزرگتر می شود-ولتر

 

هر تکاملی با آشکار کردن یک نوع توانایی

 توانا یی های بسیار دیگری را در نطفه خفه می کند-ارسطو

 

ترجیح می دهم یکی از قوانین طبیعت را کشف کنم تا شاه ایران باشم –دموکریتوس

 

به دنبال حقیقت نگرد تنهاعقایدت را رها کن-ذن

 

بکوشید که از در تنگ وارد شوید که راه فراخ رو به دوزخ استانجیل