همیشه از اینکه گدایی دستش رو به طرفم دراز کنه و قسمم بده به ابالفضل العباس و امام حسین و... و من رو مقید کنه که پول بِدم ،بَدم
میاد اگه راحت بگن که من ...،،، نه فقط من بلکه دیگران  هم  خوشدلتر
 بر خورد می کنیم

چرا از نام ائمه اطهار به نفع خودمون سوء استفاده می کنیم  هنوز به  جواب قانع کننده ای نرسیدم چرا که جوابی برای سوالم وجود نداره

نمی دوونم چه جوری از دوست خوبم خاکسترینه تشکر کنم که ایشون این مطالب رو برام ارسال کرد .از سایت « کودکان خیابانی» هم ممنونم

با دیدن این عکسها خیلی شرمم  شد که از این به بعد خودم رو یه انسان بدوونم اگه لطف می کنین و نظر می دین خواهش می کنم ننویسین که متاثر شدین فقط بگین چی کار کنیم؟ به قول محبوبه با هلوا هلوا خوردن دهنمون شیرین نمی شه ،، بیاین فکرامون بذاریم روو هم خواهش می کنم ، خواهش می کنم ، التماس می کنماین عکسها از یک معرکه گیری در جنوب تهران هست. مرد سنگدلی که میکروفون دستش است داد میزد که کودکی که میخواهد دستش را زیر ماشین بگذارد پسرش هست، اما واقعیت این بود که پسرک مظلوم در مقابل پول ناچیزی از یک خانواده نگونبخت اجاره شده بود، اگرچه این مسئله در اساس کار غیر انسانی وی تغییر بوجود نمیآورد. مردک میکروفون بدست داد و قال راه انداخته بود که پسرش کمر بسته حضرت ابوالفضل میباشد. آری لحظاتی بعد ماشین از روی دستان ضریف و شکننده کودک خرد سال رد شد و همانطور که در انتهای عکسها مشاهده میکنید گریه و فریاد وی که ناشی از درد این عمل وحشیانه بود برخاست. این معرکه گیری ها در شهرهای مختلف خیلی رواج پیدا کرده است . مردمِ بیکار و خسته از یکنواختی درد آور زندگی ته جیب خود را دستی میزنند تا اگر پول خردی داشته باشند به این کودک "کمر بسته ابولفضل" صدقه ای بدهند.

از همه همدلای مهربونم مخصوصاْ خاکسترینه  ممنونم